H.E.L.P.

Reformačné listy 5-2018 - 1. Pôstna nedeľa

Aké sú práva akcionárov Tranoscia?
Rok 2018 je rokom výročí. Je to rok osmičkový. Avšak prináša aj iné výročia, ktoré sú rovnako dôležité pre našu cirkev. Dňa 27. apríla 2018 uplynie 120 rokov odo dňa, kedy sa v Liptovskom Mikuláši konalo zriaďujúce valné zhromaždenie vydavateľsko-kníhkupeckého účastinárskeho spolku Tranoscius. Ako ho oslávime?

Čítať ďalej...

Reformačné listy 4-2018 - Predpôstna nedeľa

BUDÚ VOĽBY V ECAV?
Je siedmeho februára 2018. Poviete si, je tento deň niečím výnimočný? Z hľadiska cirkevného roka je to deň, ktorý čochvíľa vystrieda Predpôstna nedeľa. Inak, bežný deň. Rok sa už rozbehol, plánujeme podujatia, aktivity, ba dokonca aj dovolenky. Myslíme aj na to, ako a kde strávime dovolenky a naše deti prázdniny. Avšak z pohľadu na dianie ECAV na Slovensku si kladieme práve v tento deň otázku: kedy budú zverejnené dátumy volieb dištriktuálneho a generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Niekto namietne, veď je ešte čas! Nie, nie je čas.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 3-2018

Je tu rozhodujúci čas konventov zborov a seniorátov!
Začína sa obdobie výročných zborových konventov, na ne nadviažu konventy seniorátov. Na niektorých konventoch seniorátov a cirkevných zborov by sa mali voliť noví predstavitelia seniorátu. Tieto voľby na konventoch v zboroch a v seniorátoch sú dôležité preto, lebo z nich vzídu funkcionári a predstavitelia zborov i seniorátov, ako aj predsedníctva seniorátov, ktoré budú tvoriť kandidačné porady na voľby biskupa Západného dištriktu a následne aj na voľbu nového Predsedníctva ECAV.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 2-2018

Prinášame vám ďalšie číslo Reformačných listov s vďakou voči Pánu Bohu za Jeho požehnanie. Za Jeho silu a múdrosť danú ľuďom, najmä však za Jeho lásku, ktorú nám zjavil v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Čítať ďalej...