BUDÚ VOĽBY V ECAV?
Je siedmeho februára 2018. Poviete si, je tento deň niečím výnimočný? Z hľadiska cirkevného roka je to deň, ktorý čochvíľa vystrieda Predpôstna nedeľa. Inak, bežný deň. Rok sa už rozbehol, plánujeme podujatia, aktivity, ba dokonca aj dovolenky. Myslíme aj na to, ako a kde strávime dovolenky a naše deti prázdniny. Avšak z pohľadu na dianie ECAV na Slovensku si kladieme práve v tento deň otázku: kedy budú zverejnené dátumy volieb dištriktuálneho a generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Niekto namietne, veď je ešte čas! Nie, nie je čas.

Už včera bolo neskoro, veď je február, čoskoro – v marci budeme sláviť Veľkú noc, uskutočnia sa konventy cirkevných zborov a seniorátov. A čochvíľa je tu leto. Takže, ako je to s vyhlásením volieb v ECAV na Slovensku? Veď samotnému volebnému aktu, musia predchádzať viaceré procesy na zborových, seniorátnych a dištriktuálnych úrovniach. A čo kandidáti? Majú už pripravené svoje programy?

OBSAH ČÍSLA:

  • BUDÚ VOĽBY V ECAV?
  • PREVIERKY, ZÁVIERKY A OSPRAVEDLNENIE
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • POTREBNÝ NÁVRAT K SYNODE ECAV 2017
  • O PRÁVNOM STAVE V CZ MYJAVA
  • ČO SME BOLI POVINNÍ ...

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty #ECAV