H.E.L.P.

Reformačné listy 1-2018

OSMIČKOVÝ ROK V CIRKVI
Aký bude rok 2018 v našej cirkvi? Bude rokom významných spoločenských výročí, alebo bude aj rokom začiatku obrody, slobody a obnovy ECAV na Slovensku? Prečo táto rečnícka otázka? Lebo je úplne oprávnená. Po dvanástich rokoch mandátu súčasného generálneho biskupa zanecháva ECAV na Slovensku rozdelenú, vyprahnutú a zdecimovanú. Ťažké dedičstvo Miloša Klátika je veľmi boľavé a poľutovaniahodné: servilný Osobitný senát generálneho súdu, ktorý rozvracia celé cirkevno-právne prostredie, spochybňovanie autority synody, prenasledovanie názorových oponentov,
zneužívanie postavenia, obmedzenie slobody cirkevnej tlače, pokles kreditu ECAV, neschopnosť riešiť rozvojové otázky a úlohy ECAV. Posledný rok svojho mandátu končí s neschváleným rozpočtom, rozpredajom časti spoločného majetku.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 32-2017

Milí naši čitatelia, priaznivci, podporovatelia, s vďakou voči Pánu Bohu a pokorou posielame ku vám 32. číslo Reformačných listov. Už trištvrte roka sa vám prihovárame na našich stránkach s nádejou, že vás naše texty zaujmú, oslovia. Ďakujeme vám za všetky pozitívne ohlasy, ako aj za kritiku. Vážime si váš čas, ktorý ste investovali do riadkov, ktoré ste nám zaslali.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 31-2017

Začal advent – čas, keď sa väčšina z nás zamýšľa nad vlastným životom. Keď robíme sebareflexiu a pýtame sa seba, ako sme obstáli v živote počas roka, komu sme ublížili, alebo kto ublížil nám, trápia nás mnohé veci v rodine, spoločnosti, v cirkvi, s ktorými si nevieme poradiť. Ideme ku spovedi, ku Večeri Pánovej. Lebo hľadáme svetlo, túžime v ňom žiť. Ako a kde ho nájsť? Poviete si, že snáď v cirkvi. Posledné roky nás však presvedčili skôr o opaku. Cirkev svetlo na mnohých miestach neponúka, nedáva, nereprezentuje. Lebo cirkev, tá celoslovensky viditeľná, naša evanjelická, je zatienená v súčasnosti veľkou tmou.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 30-2017

Byť radostným kresťanom dneška!

Milí priatelia, priaznivci, naši čitatelia,
blíži sa záver cirkevného roka, Nedeľa večnosti. A my k vám posielame 30. číslo Reformačných listov. Blížia sa pomaly aj vianočné sviatky, záver kalendárneho roka. V tomto období sme všetci o čosi citlivejší, ale aj napätejší a nervóznejší zo všetkých povinností, ktoré máme pred sebou. A zároveň pociťujeme aj stres z toho, ako dopadnú tohtoročné Vianoce. Každý z nás má nejaký problém, zdravotný, pracovný, vzťahový, finančný. Niekoho sme počas roka stratili, niekto ochorel, nejaké plány nám nevyšli. Nie je jednoduché vyrovnať sa s tlakom súčasného sveta, ktorý na nás dolieha.

Čítať ďalej...