H.E.L.P.

Reformačné listy 17-2017

Synoda 2017 skončila. Až po niekoľkých dňoch som bol schopný pozrieť sa a uvedomiť si, čo sa tam dialo a čo to znamená. Snažím sa aj takýmto spôsobom si usporiadať myšlienky a motivovať seba a možno aj iných k pohľadu do budúcnosti, k hľadaniu vízie pre spoločenstvo cirkvi.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 16-2017

V týchto týždňoch veľa diskutujeme o reformácii a usilujeme sa znovuobjaviť reformačný odkaz pre dnešok. Pre súčasnú Evanjelickú cirkev na Slovensku, pre naše cirkevné zbory, spoločenstvá, ale aj kultúrne, spoločenské a politické prostredie. Teší ma, že ľudia sa modlia za našu cirkev, ako aj za nadchádzajúce rokovanie Synody ECAV na Slovensku. Je to znamenie, že ľuďom záleží na cirkvi, do ktorej patria, v ktorej vyrastali.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 15-2017

Sviatok Svätej Trojice sa, na rozdiel od iných cirkevných sviatkov, neviaže k historickej udalosti dejín spásy. Viera v Trojjediného Boha je teologická výpoveď. Sviatok Svätej Trojice podčiarkuje, že Pán Boh je tajomstvo, ktoré vysoko prevyšuje všetky možnosti nášho ľudského myslenia. Môžeme len žasnúť: „Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho“ (Rímskym 11, 33).

Čítať ďalej...

Reformačné listy 14-2017

Začiatkom marca 2017 úvodná skupina signatárov zverejnila text Charty na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 2017). K textu Charty sa postupne pripojilo ďalších šesť stoviek členov cirkvi, z rôznych cirkevných zborov a seniorátov Slovenska.

Čítať ďalej...