Začiatkom marca 2017 úvodná skupina signatárov zverejnila text Charty na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 2017). K textu Charty sa postupne pripojilo ďalších šesť stoviek členov cirkvi, z rôznych cirkevných zborov a seniorátov Slovenska.

Hlavným motívom jej sformulovania je zvolanie a apel na členov cirkvi, členov ZED a členov synody, aby sa zasadili za skutočnú obnovu cirkvi a ochranu hodnôt reformácie, pri jej 500. výročí. Súčasťou Charty 2017 je aj Programový dokument, ktorý formuluje víziu rozvoja ECAV na Slovensku. Nevzdajme sa šance na budúcnosť, byť bližšie pri Ježišovi Kristovi, byť živou cirkvou, transparentnou a spravodlivou. Demokratickou, slúžiacou a tiež milosrdnou. Dožili sme sa však aj anticharty, keď súčasná hlasovacia väčšina, blízka vedeniu cirkvi, na generálnom presbyterstve odsúdila uznesením Chartu 2017. Aká historická paralela s rokom 1977! V ostatných vydaniach Reformačných listov sme postupne zverejňovali jednotlivé vysvetľujúce články Charty 2017. Dnes prinášame posledný – IX. článok. Nezabúdajme Komu patríme, Komu slúžime a z Koho moci a Koho ustanovenia vznikla cirkev.

Tu si môžete stiahnuť:

Obsah listov:

  • ÚVODNÍK
  • CHARTA 2017 – DOKONČENIEAKTUÁLNE DIANIE
  • VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO ...
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • OKIENKO MOS
  • ANKETA REFORMAČNÝCH LISTOV
  • VYŠÍVANÁ REFORMÁCIA

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty