H.E.L.P.

Reformačné listy 21-2017

10. nedeľa po Sv. Trojici je v našej cirkvi dlhoročnou tradíciou vnímaná ako Nedeľa pokánia. V cirkevných zboroch sa vtedy zvyčajne prisluhuje sviatosť Večere Pánovej spojená so spoveďou.

V Kajúcu nedeľu si evanjelická cirkev pripomína zničenie mesta Jeruzalem v 70. roku po Kristu rímskou armádou. Toto zničenie sa interpretuje ako trest pre izraelský národ za neprijatie Ježiša Krista. Je to nedeľa, ktorá nás všetkých zastavuje a pripomína dôsledky hriechov, ktoré sa dotýkajú života jednotlivcov, spoločenstva, ale aj národa.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 20-2017

MIMORIADNA SYNODA K REŠTRUKTURALIZÁCII NA JESEŇ 2017 NEBUDE!
Toto je jeden zo záverov mimoriadneho generálneho presbyterstva, ktoré sa konalo v stredu, 26. 7. 2017. Generálne presbyterstvo zasadalo v inovovanej zostave, s dvoma novými členmi, ktorých zvolila v polovici júna synoda. Ak je teda toto správa, ktorá naznačuje možnú zmenu kurzu a smerovania cirkvi do nasledujúcich mesiacov a rokov, tak si dovolím napísať, že áno.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 19-2017

Božie slovo je nemenné a platné. Je mocné, ale nedá sa používať iba jednostranne. Nemožno ho priraďovať svojvoľne a podľa toho, ako to práve vyhovuje: tomu to a mne toto. Žiaľ, že to robí, snáď už len pre malú hŕstku svojich čitateľov, evanjelický týždenník EPsT. Vo viacerých príspevkoch býva Božie Slovo zneužívané na účely zakrývania prešľapov tých, čo kričia: „chyťte zlodeja“. Či sa nám to páči alebo nie, Slovo Božie platí rovnako pre všetkých.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 18-2017

Sme vďační Pánu Bohu za priestor, ktorý spoločne tvoríme. Naše – vaše – Reformačné listy. Každý týždeň ich posielame do vašich mailových schránok (alebo ich niekto vo vašej blízkosti rozmnožuje a rozdáva) v nádeji, že vás oslovia texty našich bratov a sestier. Hľadáme spoločne odpovede na otázky obnovy našej evanjelickej cirkvi.

Čítať ďalej...