H.E.L.P.

Reformačné listy 29-2017

Takže 31. október 2017 je za nami. Bol to mimoriadny deň. Každého z nás zastihol na inom mieste, v inej úlohe, s iným zážitkom. To, čo bolo spoločné bolo pripomenutie si 500. výročia začiatku reformácie. Rôznym spôsobom a rôznymi formami. Mnohí z nás aj účasťou na službách Božích, ktoré boli v našich kostoloch práve 31. októbra. Celý reformačný týždeň bol v RTVS nabitý programom k tomuto výročiu. Pripomenuli sme si toto výročie dôstojne?

Čítať ďalej...

Reformačné listy 28-2017

Posledný mesiac sa ma zmocňuje obava, že svetlá zhasnú - nie tie ozajstné, lampy, lustre, sviečky, ani neočakávam apokalyptickú katastrofu, že by mali vyhasnúť slnko a ostatné hviezdy. Len sa bojím, že veľmi rýchlo zhasnú svetlá osláv 500. výročia reformácie. Lebo to sa môže veľmi ľahko stať. Už desať rokov sa o tomto výročí hovorí, robia sa rôzne podujatia, koncerty, prednášky, výstavy, sadia sa stromy reformácie. V tomto roku všetko, čo sa v našej cirkvi mihlo, malo prívlastok „reformačný“.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 27-2017

V mesiaci október vrcholia oslavy 500. výročia reformácie. Sme vďační Pánu Bohu za Martina Luthera a jeho odvahu. No zároveň nás dejiny, naši predkovia počas 500 rokov posunuli v čase. A my znova a znova hľadáme záchytný bod, aby sme definovali svoju vieru – pre seba, svojich potomkov. Lebo budúcnosť cirkvi, budúcnosť ľudí, ktorí budú vyznávať Pána Ježiša Krista, vyznávať svedectvo o Trojjedinom Bohu – tvoríme my.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 26-2017

Na začiatku tohto roka sa medzi nami evanjelikmi šíril takýto vtip: „Viete, čo dá ECAV v tomto roku? … 95 výpovedí!“ Aj sme sa na tom dobre zasmiali, ale postupom času sme boli svedkami rôznych udalostí, z väčšiny ktorých sme radosť nemali.

Čítať ďalej...