Niet o tom pochýb, že všetko má svoj čas. Veľmi jasne to hovorí text Starej zmluvy – Kazateľ 3, 1 – 8. Spomeňme z tejto kapitoly aspoň celý prvý verš: “všetko má svoj čas a každé počínanie pod ne-bom má svoju chvíľu“.

Obdobie ostatných troch či piatich rokov považujem za jedno z najťažších období v ECAV na Slovensku po roku 1989. Prečo? Z jednoduchého dôvodu. Bolo to obdobie, kedy súčasné Predsedníctvo ECAV na Slovensku, na vrchole svojich tvorivých síl, ukázalo, čo dokáže ponúknuť pre rozvoj cirkvi, ak sa zameria na seba, a nie na druhých. Tá bilancia je ohromujúca. Prenasledovanie vlastných pracovníkov v cirkvi, strata dôvery a priamosti vo vzťahoch, rozvoj služby a podpora misie na okraji záujmov. Proste, „po nás púšť a potopa“. Podrobnejšie toto počínanie zhrňuje Charta 2017.

Aj toto ťažké obdobie raz pominie, možno príde iné náročné obdobie, ale určite sa raz skončí mandát každému, kto bol kedy do nejakej funkcie na určitý čas ustanovený. Čo bude potom? Do akého prostredia budú potom vstupovať noví pracovníci v cirkvi? Do „vypálenej“ dediny, do púšte alebo do zelenej oázy či krajiny s dostatkom vody, pôdy, vegetácie a ľudí, ktorí nebudú zatrpknutí, ale otvorení načúvať Božiemu plánu spásy?

Tu si môžte stiahnuť:

Obsah listov:

  • ÚVODNÍK - „VŠETKO MÁ SVOJ ČAS ...“
  • SYNODA 2017 ALEBO O NEVEREJNOSTI VECÍ VEREJNÝCH
  • OBNOVA NIE JE MOŽNÁ BEZ POKÁNIA – ROZHOVOR
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • SYNODA 2017 ALEBO O NEVEREJNOSTI VECÍ VEREJNÝCH – POKRAČOVANIE Z 1. STR.
  • NEUDELENIE SÚHLASU
  • SPOLUPRÁCA, KONTAKTY

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty