Reformačné listy prinášajú informácie o vnútornom dianí v ECAV aj preto, lebo mnohé veci, ktoré sa dejú sú v značnom kontraste s prebiehajúcim slávnostnými podujatiami, ktoré súvisia s 500. výročím reformácie a prezentáciou reformačných hodnôt. Uvedené výročie nemá byť len sviatkom alebo diskusiou o reformačných hodnotách, ale aj dôvodom na nápravu pretrvávajúcich deformácií vo vnútorných vzťahoch a štruktúre ECAV, teda aj dôrazom na reformy v prospech jej obnovy a rozvoja.

Aj preto musíme podporovať reformy, aby sme mali pri najbližšej ordinácii novokňazov čím viac nových farárov za rok, nielen štyroch ako tomu bolo pred týždňom v Skalici, vďaka však aj za týchto. A tiež aj preto, aby bolo čím menej neudelených súhlasov za rok na pokračovanie služby ordinovaných v službe alebo pri požiadavke o ich presun do iného cirkevného zboru alebo seniorátu.

 

Tu si môžte stiahnuť:

Obsah listov:

  • Úvodník
  • Odďaľovanie slobody
  • VZ Evanjelickej jednoty; Charta 2017, Mimoriadne VZ ZED
  • Rukami apoštolov diali sa...
  • Reformačné okienko
  • Modlitebná reťaz
  • Okienko MoS
  • Vaše názory a reakcie - Otvorené cesta, Zvláštny tón
  • Spolupráca, Kontakty

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty