H.E.L.P.

Reformačné listy 13-2018 - 4. nedeľa po Veľkej noci

"Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône." List ap. Pavla Efezským 5, 1 – 2

Voľby v ECAV sú tu a naša zodpovednosť tiež!
Dlho sa hovorilo o tom, že v roku 2018 budú voľby dvoch nových biskupov, a to obdobie je tu. Priamo pred nami. V pondelok, 23. 4. 2018, zasadala Kandidačná porada na voľbu biskupa Západného dištriktu.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 12-2018 - 3. nedeľa po Veľkej noci

Dostali ste už list, kde vám dotyčný vysvetľuje, ako ste nesprávne reagovali, a ako vám už pred časom dal odpoveď a ako vám bolo všetko vysvetlené a pritom, všetko napísané, bolo samý výmysel? Ťažká predstava. Zvlášť ak to máte čítať, ako ten, ktorému to patrí! Vtedy „kypí žlč a ústa ohlas vydajú ...“.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 11-2018 - 2. nedeľa po Veľkej noci

Čas kriku kameňov
Bratia a sestry, poznáte tento text? Hovorí ho Pán Ježiš. „Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať“ Lk 19,40. Isteže ste ho čítali a samozrejme aj počuli. Hovoril to farizejom. Lebo keď prichádzal ku svahu Olivového vrchu, tak „celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha.“ Kričali: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ Lk 19, 37 – 38. To sa samozrejme niektorým farizejom nepáčilo. Veď oni sú tí, ktorých by mali oslavovať. Nemôžu predsa oslavovať Toho, ktorý im kazí politiku a ich vplyv.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 10-2018 - 1. nedeľa po Veľkej noci

Veľkonočné sviatky pominuli a my ideme každý svojou cestou. Osamelí, alebo po dvaja, alebo aj viacerí ... možno odchádzame predčasne, nezažili sme to najdôležitejšie. Zaujímavý je údaj o vzdialenosti od Jeruzalema. Naše vzdialenosti od veľkonočných udalostí sú rôzne – blízke, menej blízke, dokonca aj veľmi vzdialené ... Tradície, jedlá, alebo aj jadro evanjelia ... to sú tie vzdialenosti.

Čítať ďalej...