H.E.L.P.

Reformačné listy 25-2018 - 13. nedeľa po Svätej Trojici

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia,
sme vďační Pánu Bohu za to, že sme čas prázdnin a dovoleniek mohli prežiť v Božej ochrane a spolu so svojimi blízkymi načerpať nové sily. Už čoskoro pre naše deti nastane čas školských povinností a rodičom pribudnú pracovné úlohy. Naše staršie deti sa zasa pripravujú na inú zmenu v ich živote, a to na vstup do akademického prostredia. Naši učitelia, vychovávatelia, katechéti sa budú snažiť prinášať deťom a študentom poznatky, aby mohli rásť vedomostne a osobnostne a s Bohom. Modlime sa teda za naše deti a ich učiteľov, aby cesta za poznaním bola požehnaná a požehnaním.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 24-2018 - 11. nedeľa po Svätej Trojici

CIRKEVNÝM ZBOROM V ECAV K VOLEBNÉMU PROCESU

Vážené sestry, vážení bratia,
v uplynulých týždňoch sme svedkami zápasu končiaceho vedenia ECAV o udržanie moci a vplyvu v našej cirkvi. Svedčí o tom nielen iniciatíva emeritných dozorcov ECAV, ale aj aktivita niektorých členov cirkvi. Najvyšší predstavitelia našej cirkvi organizujú napadnutie volieb. Nahovárajú na to naše sestry farárky a bratov farárov. Prosíme vás, aby ste nepodľahli tomuto tlaku. Ide o narušenie právneho systému ECAV a marenie demokratických volieb!

Čítať ďalej...

Reformačné listy 23-2018 - 9. nedeľa po Svätej Trojici

NOVÉ „ODPOVEDE“ VEDENIA ECAV NA SLOVENSKU

Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. Matúš 7:24-25
 
Možno práve teraz sedíte na slnečnej terase a plánujete svoj dovolenkový program. Avšak život v cirkvi má naďalej svoje tempo, duchovní sprevádzajú deti, mladých a rodiny na táboroch a poznávacích výletoch. V ponuke sú aj duchovné koncerty či iné kresťanské podujatia, ktoré ponúkajú osvieženie ducha a posilnenie viery. Za všetky aktivity a službu duchovných sme veľmi vďační!
V ostrom kontraste letného programu cirkvi je však naďalej konanie vedenia cirkvi. Príkladom je „odpoveď“ vedenia cirkvi na otázky, kto stojí za tzv. volebnou webovou stránkou v cirkvi a fakt, že o navrhnutom uznesení nedalo Predsedníctvo ECAV hlasovať!

Nové „odpovede“ na dianie v cirkvi prináša aj naďalej týždenník Evanjelický posol. V čísle 29 –30/2018 nájdu čitatelia vloženú prílohu. Nie nejde o letné duchovné čítanie, ale o biely papier s názvom Výzva k transparentným voľbám v ECAV. Tento krát sa pod výzvu nepodpísalo vedenie cirkvi a Tranosciusa, a. s., ale emeritní generálni dozorcovia Ján Holčík a Pavel Delinga. Zverejnený text je napadnutím demokratického systému volieb, kandidačnej porady a jej rozhodnutia. Výzva je zároveň petíciou, nakoľko má predpísané riadky na meno a priezvisko, mesto a podpis.
Táto petícia má jasný cieľ: vypísanie nových volieb! Autori však zabudli, že v ECAV na Slovensku a jej právnom systéme neexistuje petičné právo. Takže, aký zmysel bude mať zbieranie podpisov, keď sa nemá o čo v cirkevnom práve oprieť?! Samozrejme autori výzvy/petície veria, že ich meno je natoľko silné a vážené, že im voliči uveria!

Vážení členovia cirkvi ECAV, naliehavo vás žiadame, aby ste tieto mätúce interpretácie odmietli! Žiadame vás, aby ste pri svojom rozhodovaní zvažovali, kto ku vám hovorí, k čomu vás vedie a čo tým sleduje. Naozaj ste presvedčení, že autorom tejto výzvy ide o nové transparentné voľby? Omyl. Autori výzvy sa chcú nelegitímne udržať pri moci, aby nebola možná žiadna kontrola spravovania cirkevných vecí, aby sa udržal doterajší stav autoritatívneho vedenia a uzavretosti cirkvi. Avšak to je v príkrom rozpore poslania cirkvi, v príkrom rozpore učenia Ježiša Krista, v rozpore s evanjelickou tradíciou vlastného spravovania cirkvi!

OBSAH ČÍSLA:

  • NOVÉ „ODPOVEDE“ VEDENIA ECAV NA SLOVENSKU
  • KTO KLAME SLOVENSKÝ EVANJELICKÝ ĽUD?
  • HĽADANIE PRAVDY
  • ROZHOVOR S JOZEFOM GREXOM
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • DIAGNÓZA CHORÔB CIRKVI
  • Z VAŠICH LISTOV

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV #VolbyECAV