„Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.“ Žalm 62, 2

Cirkev v Božích dejinách

Máme za sebou zložité týždne a niekoľko náročných nedieľ ešte pred sebou. Čakajú nás voľby Predsedníctva ECAV, voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV. Napriek všetkým pocitom, ktoré máme, otáznikom či pochybnostiam – pokúsme sa, prosím, tento volebný maratón so cťou zvládnuť a voľby slobodne dokončiť. Pokúsme sa nadýchnuť a našu cirkev previesť modlitbami, slušnosťou a s láskou aj cez tieto časy. Naozaj nevieme, aké výsledky voľby prinesú, ale dúfame, že naše rozbúrené duše sa utíšia. Napriek všetkým ľudským tvarom a tváram, ktoré cirkev má, majme na pamäti, že nás presahuje čosi vyššie – čosi Božské. Trojjediný Boh je správcom nášho malého pozemského sveta, správcom vesmíru a časov, ktoré nás a naše deti ešte len čakajú. Všetky vykonštruované obvinenia, túžby po moci a ovládnutí druhého, všetky ublíženia, zlomyseľné šípy, malicherné problémy, klebety a nafúknuté pseudoproblémy budú raz len bolestnou epizódou v dejinách našej cirkvi, v dejinách človeka, v dejinách, ktoré navždy patria Bohu! A iba Jemu patrí posledné slovo. My sme len čiarka či bodkočiarka vo vetách, ktoré sa skladajú do časov a večnosti.

 

OBSAH ČÍSLA:

  • CIRKEV V BOŽÍCH DEJINÁCH
  • STANOVISKO ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE KU SPORU DANIŠ VS. REFORMATA
  • VYBRALI SI PAVLA
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • CIRKEVNÉ PREDPISY K VOĽBÁM
  • MODLITEBNÁ REŤAZ, TERMÍNY VOLIEB
  • UZNESENIA COJ, OZNAM
  • PREČO PÔJDEM VOLIŤ A KOHO SI VYBERIEM
  • KTORÝ PRÍSTUP JE BLIŽŠÍ EVANJELIU?
  • Z VAŠICH LISTOV

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV #VolbyECAV