H.E.L.P.

Reformačné listy 25-2017

31. október nie je Dňom reformácie náhodou. V týchto dňoch sa množstvo podujatí sústreďuje na pripomenutie si 500. výročia reformácie, potrebné je však povedať, že kľúčové bolo práve jej spustenie.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 24-2017

Niet o tom pochýb, že všetko má svoj čas. Veľmi jasne to hovorí text Starej zmluvy – Kazateľ 3, 1 – 8. Spomeňme z tejto kapitoly aspoň celý prvý verš: “všetko má svoj čas a každé počínanie pod ne-bom má svoju chvíľu“.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 23-2017

Reformačné listy prinášajú informácie o vnútornom dianí v ECAV aj preto, lebo mnohé veci, ktoré sa dejú sú v značnom kontraste s prebiehajúcim slávnostnými podujatiami, ktoré súvisia s 500. výročím reformácie a prezentáciou reformačných hodnôt. Uvedené výročie nemá byť len sviatkom alebo diskusiou o reformačných hodnotách, ale aj dôvodom na nápravu pretrvávajúcich deformácií vo vnútorných vzťahoch a štruktúre ECAV, teda aj dôrazom na reformy v prospech jej obnovy a rozvoja.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 22-2017

Začiatok septembra priniesol viac otázok ako odpovedí. Školský rok 2017/2018 sa rozbehol na plné obrátky. A s ním aj práca i povinnosti po letnej dovolenkovej prestávke. Tú narušila v našom prostredí okrem iného aj mediálna kampaň predsedníctva ECAV proti biskupovi Východného dištriktu. Samozrejme, že cez stránky EPST.

Čítať ďalej...