Milí naši čitatelia, priaznivci, podporovatelia, s vďakou voči Pánu Bohu a pokorou posielame ku vám 32. číslo Reformačných listov. Už trištvrte roka sa vám prihovárame na našich stránkach s nádejou, že vás naše texty zaujmú, oslovia. Ďakujeme vám za všetky pozitívne ohlasy, ako aj za kritiku. Vážime si váš čas, ktorý ste investovali do riadkov, ktoré ste nám zaslali.

Sú Vianoce. Čas, kedy svet na chvíľu stíchne. Čas, kedy bude zem plná modlitieb. Čas, kedy sa stretneme s tými, ktorých sme dlho nevideli. A to nielen v kostoloch, ale aj doma, v rodine. Čas, kedy budeme k sebe milší, prívetivejší, ľudskejší. Aj v cirkvi. Vianoce sú obdobím, kedy si pripomíname narodenie Pána Ježiša Krista a usilujeme sa o to, aby zvesť o Jeho narodení znela intenzívnejšie. Nielen nám, ale aj svetu. Snažíme sa o to, aby kresťanská láska mala reálne farby, reálne kontúry a reálny obsah.

Modlime sa za to, aby rok 2018 bol pre nás všetkých oslobodením od tiaží minulosti, či už v spoločnosti, v cirkvi, alebo v našich vlastných životoch. A modlime sa za to, aby sme dokázali obnoviť spojenie s Pánom Bohom, našim Tvorcom a Pánom Ježišom Kristom, našim Spasiteľom. Nech nás teda vedie Duch Svätý v Jeho múdrosti k zrelosti a radosti! Požehnané sviatky priatelia!

 

OBSAH ČÍSLA:

 • JE ČAS SA NADÝCHNUŤ ...
 • PREKONAŤ STRACH
 • PRIJMI, OTČE NÁŠ, ...
 • ADVENT PRE TEBA
 • ROZHOVOR S PREDSEDOM HELP
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • POĎ ZA MNOU, ALEBO ...
 • ŤAH NA BRÁNU
 • JEDNOTA DUCHA VO ZVÄZKU POKOJA
 • ŠTEDRÝ DEŇ A VIANOCE U STARÝCH SLOVANOV
 • ČAS VYSTRIEŤ DUŠU - POÉZIA
 • VIANOČNÁ HYMNA LÁSKY
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • VÍZIA ROZVOJA PRE ROK 2018
 • NEHOSPODÁRNE NAKLADANIE S MAJETKOM ECAV

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty #ECAV