Aké sú práva akcionárov Tranoscia?
Rok 2018 je rokom výročí. Je to rok osmičkový. Avšak prináša aj iné výročia, ktoré sú rovnako dôležité pre našu cirkev. Dňa 27. apríla 2018 uplynie 120 rokov odo dňa, kedy sa v Liptovskom Mikuláši konalo zriaďujúce valné zhromaždenie vydavateľsko-kníhkupeckého účastinárskeho spolku Tranoscius. Ako ho oslávime?

História stodvadsaťročného vydavateľstva mala svoje skvelé a svetlé chvíle, svedčí o tom dobová tlač, štúdie, vydané publikácie. A mala aj svojich skvelých oddaných autorov, tvorcov, redaktorov.

No boli aj časy štátnej cenzúry a mrazivého ticha počas totalitného režimu. A boli aj obdobia obrodenia po znovuobnovení slobody a demokracie. Obdobia nádeje, obdobia vzkriesenia cirkevnej tlače. A dnes? Ako hodnotiť súčasnosť najstaršieho evanjelického vydavateľstva Tranoscius?

Ak teda chceme zmeniť situáciu vo vydavateľstve Tranoscius, aby bolo opäť slobodným, kresťanským, evanjelickým, demokratickým a profesionálnym vydavateľstvom – zaujímajme sa o svoje práva akcionára. K tomu vás senioráty ECAV a veriaci – vlastníci akcií naliehavo vyzývame! Nech 120. výročie Tranoscia nie je len formálnou spomienkou, ale skutočným znovuzrodením tohto vzácneho a jedinečného vydavateľstva.

OBSAH ČÍSLA:

  • AKÉ SÚ PRÁVA AKCIONÁROV TRANOSCIA?
  • PREDAJCOVIA CIRKEVNÉHO MAJETKU
  • PREČO NESÚHLASÍME S PREDAJOM CIRKEVNÉHO MAJETKU
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • NEZASLÚŽENÁ MILOSŤ - KÁZEŇ
  • PRED STO ROKMI O TRANOSCIU
  • HISTORICKÉ KONTEXTY VYDAVATEĽSTVA TRANOSCIA A EPST
  • MODLITEBNÁ REŤAZ

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty #ECAV