Milé sestry, milí bratia, milí priatelia v Pánovi Ježišovi Kristovi,
je nám veľkou cťou, že vám posielame 30. číslo tohtoročných Reformačných listov. A zároveň vám v tomto jubilejnom čísle s radosťou oznamujeme, že volebný proces v ECAV na Slovensku bol ukončený. Dňa 15. októbra 2018 sa zišla sčítacia komisia, ktorú tvoria členovia Generálneho presbyterstva ECAV a podľa ich informácií, kandidát na generálneho biskupa ECAV brat konsenior DNS Ivan Eľko získal 50,30% hlasov. Brat senior TUS Marián Kaňuch získal 41,07% percent hlasov. Viac ako 8% hlasov bolo neplatných. Volieb sa zúčastnilo 303 cirkevných zborov. Druhé kolo volieb na pozíciu generálneho biskupa je teda ukončené a my želáme novému generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi, aby jeho pôsobenie bolo požehnané Pánom Bohom, na česť a slávu Jeho mena a na radosť a spokojnosť veriacich našej drahej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. O pár dní, a to 19. – 20. októbra 2018 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine uskutoční zasadnutie najvyššieho orgánu ECAV na Slovensku – Synody ECAV. Vyprosujeme pre toto rokovanie Božiu milosť a veľmi si želáme, aby zasadnutie prinieslo pokojné ukončenie pôsobenia dosluhujúceho vedenia cirkvi. Rovnako si želáme, aby Synoda ECAV na Slovensku mala dôstojný, korektný a zmysluplný priebeh, aby sa nastavilo fungovanie príslušných cirkevných výborov, orgánov tak, ako je to v súlade s tradíciou ECAV na Slovensku. S tradíciou biblickosti, slušnosti, demokracie, pravdy, slobody a priateľstva ...

OBSAH ČÍSLA:
 • ÚVODNÍK
 • SYNODÁLOM K SYNODE 2018
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • ĽUDOVÉ ČASOPISY EVANJELICKEJ CIRKVI V ROKOCH 1918–1938
 • MODLITBA RODINY ZA POŽEHNANIE SYNODY
 • SYNODA 2018 V MARTINE
 • MODLITBA ZA DELEGÁTOV NA SYNODU ZO STAVU KŇAZSKÉHO

Stiahnite si:

 Do vašej pozornosti:

 • Výsledky volieb generálneho biskupa:
  Ivan Eľko: 50,30%
  Marián Kaňuch: 41,07%
  Výsledky volieb generálneho dozorcu:
  Ján Brozman: 61,57%.
 • Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.
 • Srdečne pozývame na 15.Konferenciu RoS ECAV, ktorá sa uskutoční 15-18.11.2018 v Tatranských Matliaroch - Hotel Sorea Hutník II. Viac informácií na www.rodinnespolocenstvo.sk Prihlasovanie beží do 5.11.2018.

 

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV #VolbyECAV #Synoda2018