Veľký pochod proti korupcii, ktorý uskutočnili stredoškoláci v utorok, 18. 4. 2017, v Bratislave bol jasným signálom mladej generácie, že jej budúcnosť krajiny nie je ľahostajná. Reakcie politikov boli rozpačité a opatrné. Bola to akcia, ktorú neorganizovali politické strany. Ako sme na tom u nás v ECAV na Slovensku?

Ostatné tri mesiace sa na mnohých seniorálnych konventoch a presbyterstvách schvaľujú uznesenia, ktoré apelujú na vedenie cirkvi a vedenie Západného dištriktu, aby sa zdržali zámerov na reštrukturalizáciu na poslednú chvíľu na konci svojho mandátu, aby zastavili prenasledovanie bratov a sestier, ktorí sú kritickí voči vedeniu a otvorene obhajujú základný právny poriadok a práva členov cirkvi. Vedenie cirkvi ako aj Západného dištriktu mlčia. Nevidia? Nepočujú? Jediná vec, pri ktorej nemlčia je ich zúfalý pokus, na konci ich volebného mandátu, pretlačiť nezmyselný návrh reštrukturalizácie, ktorý by im zaručil ďalšiu „beztrestnosť“ a pokračovanie mandátu. Buď všetko alebo nič.

Nepotrebujeme ich návrh reštrukturalizácie, ale potrebujeme počuť a vidieť ich verejný odpočet činnosti a pôsobenia za dve volebné obdobia s konkrétnymi odpoveďami na množstvo otázok, ako napr.: aké rozhodujúce projekty, aktivity a činnosti podporili a rozvinuli, aby sa rozvíjala misijná práca, rozvíjala činnosť diakonie, práca s mládežou, ako sa zjednodušilo fungovanie cirkvi, ako sa zvýšila transparentnosť cirkevného súdnictva? Ako je to so slobodou cirkevnej tlače? Prečo sú prenasledovaní kritici vedenia a odvolávaní zo svojich funkcií? Ako sa obohatila bohoslužobná agenda, aby sme boli schopní osloviť mladú generáciu a ľudí úprimne hľadajúcich Boha? Prečo nemôžu byť volení predstavitelia seniorátov do svojich funkcií, keď si to želá seniorát, alebo členovia cirkevných zborov v senioráte? Prečo nemáme ešte celocirkevné múzeum, alebo nový centrálny archív?

VYZÝVAME PREDSEDNÍCTVO ECAV NA SLOVENSKU NA VEREJNÝ ODPOČET ICH ČINNOSTI ZA DVE VOLEBNÉ OBDOBIA!

 

Tu si môžete stiahnuť:


Obsah listov:

  • ÚVODNÍK - NEVIDIA? NEPOČUJÚ?
  •  AKTUÁLNE DIANIE – UZNESENIA SK ZVS
  •  REFORMAČNÉ OKIENKO - ZAMYSLENIA, REFORMAČNÉ VYZNANIE
  •  CHARTA 2017 – POKRAČOVANIE
  •  POŠTA Z GBÚ
  •  STANOVISKO KU CHARTE 2017
  •  Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
  •  SPOLUPRÁCA


Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty