Moje najobľúbenejšie ročné obdobie je jar. Príroda sa prebúdza, vzduch je svieži, vo vzduchu cítiť nádej, očakávanie. Stromom sa rozvinú listy a kvety v priebehu pár dní, státisíce listov a kvetov. Krátky úsek demokratizácie spoločnosti na jar roku 1968 dostal prívlastok Pražská jar. Nasledovalo tvrdé a kruté potlačenie slobodného hlasu, tankami a mocou.

Následným procesom normalizácie sa vtedajší režim snažil umlčať slobodu. Neumlčal ju však úplne. 1. januára 1977 bolo zverejnené Prehlásenie Charty 77, ktorú podpísala skupina 242 disidentov. Dokument apeloval na obnovu občianskych práv a slobôd. Redaktor časopisu .týždeň, Anton Vydra, priniesol v čísle 11/2017 prepis posledných slov hovorcu Charty77 Jana Patočku z marca 1977, ktoré vložil na papier: „Nijaká poddajnosť doteraz neviedla k zlepšeniu, ale iba k zhoršeniu situácie. Čím väčší je strach a servilnosť, tým viac si mocní trúfali, trúfajú a budú trúfať. Neexistuje nijaký iný prostriedok na to, ako zmenšiť ich tlak, než to, keď sú zneistení, keď vidia, že na nespravodlivosť a diskrimináciu sa nezabúda, že sa nad tým všetkým nezatvárajú vody“. Poslanec NR SR Ján Budaj v stredu tento týždeň, po zrušení tzv. Mečiarových amnestií v poslaneckom pléne, dal jari prirovnanie Slovenská jar, s tým, že len začína. Aký prívlastok bude mať tohtoročná jar pre nás a Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku?

Tu si môžete stiahnuť:


Obsah listov:

  • AKTUÁLNE DIANIE: UZNESENIA ZO SENIORÁLNYCH KONVENTOV
  • REFORMAČNÉ OKIENKO - ZAMYSLENIE, REFORMAČNÉ VYZNANIE
  • OKIENKO MOS
  • CHARTA 2017
  • Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
  • SPOLUPRÁCA


Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty