2019 – ROK NÁDEJÍ

„Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť!“ Žalm 66, 20
 
Milí naši čitatelia, pred pár týždňami sme vstúpili do nového roka. Vstúpili sme s modlitbou, pokorou a nádejou, že Pán Boh bude k nám aj tento rok milostivý. A my sa vynasnažíme naslúchať Jeho hlasu, Jeho volaniu a Jeho evanjeliu. To je naša úloha a naša zodpovednosť. Rok 2019 bude aj rokom výročí v našej spoločnosti. Pripomenieme si 100. výročie od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, ako aj 30. výročie zrodu slobody v našej krajine. Tri desaťročia slobody slova a náboženskej slobody sú významné aj pre reflexiu života cirkvi v našom štáte. Pokúsme sa teda spoločne hľadať nové odpovede na otázky, ako sme zvládli život v slobode a demokracii, ako sa nám darí pracovať na vinici Pánovej v nových podmienkach, ale aj to, kde sme zlyhali. Pokúsme sa preto pracovať spoločne a poctivo na odpovediach, aby sa naša cirkev mohla znovu nadýchnuť a rozvíjať sa. Zároveň by sme sa mali inšpirovať rozmanitosťou diela Milana Rastislava Štefánika, ktorý dokázal svoje myšlienky a ideály presadiť v tak zložitom historickom, spoločenskom a politickom období.

Rok 2019 sme v našej cirkvi začali očakávanými zmenami po ukončení volebného procesu. Nové predsedníctvo ECAV – generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman nastúpili do svojho úradu a 2. marca sa vo zvolenskom chráme uskutoční inštalácia nových predstaviteľov cirkvi. Predsedníctvu ECAV želáme hojnosť Božej milosti pri vykonávaní náročných úloh, ktoré ich tento rok čakajú.


Stiahni si:


Obsah listov:

  • NOVOROČNÉ ŽELANIE
  • 2019 – ROK NÁDEJÍ
  • PREVZALI SME Z OFICIÁLNEJ STRÁNKY ECAV
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • ZAŽIŤ BOŽIU JEDNOTU V POKORE
  • MODLITEBNÉ SPOLOČENSTVO
  • PAVLOVA MODLITBA ZA CIRKEV, ZA CIRKEVNÝ ZBOR
  • HELP ODSUDZUJE VZNIK ASOCIÁCIE SLOZ
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • VIVIT – PONUKA LITERATÚRY

Do vašej pozornosti:

Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.