ČAS OČAKÁVANIA
Milé sestry, milí bratia, novembrové dni prinášajú so sebou mnoho spomienok. Na našich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti. Na spoločne prežité roky, na spoločne prežité dobré i ťažké časy. Vieme však, že naši drahí, ktorí už nie sú s nami, sú u Pána, v Jeho láskavom náručí. Nie je ľahké zmieriť sa s odchodom tých, ktorých sme milovali. A nezáleží na tom, či máme dvadsať, štyridsať či šesťdesiat rokov. Z vlastnej skúsenosti však viem, že aj tá najväčšia rana sa časom zatvorí. A ostane jazva. V duši, srdci, pamäti. Aj to patrí k životu. Naše prichádzanie a naše odchádzanie. Dôležité je, aby sme dokázali na našich blízkych spomínať aj s radosťou a vďačnosťou za všetko, čím nás obdarili. Aj preto v tomto čísle Reformačných listov prinášame spomienku na nedávno zosnulého brata Pavla Gabriša, evanjelického kňaza a dlhoročného redaktora RTVS.

No november, je aj časom, kedy sa končí cirkevný rok a my vstupujeme do ďalšieho obdobia života cirkvi. Pred nami je advent, v ktorom sa budeme s radosťou pripravovať na najkrajšie sviatky roka, na slávenie príchodu Pána Ježiša Krista na tento svet. Zároveň v našej cirkvi vstupujeme do obdobia, kedy očakávame oficiálne vyhlásenie výsledkov volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku. V prechodnom období našu cirkev spravujú administrátori, ktorí prevzali úrad po ukončení mandátu bývalého vedenia cirkvi.

Na stránkach Reformačných listov sme sa aj tento rok snažili reflektovať aktuálne dianie v cirkvi, bolestné i radostné okamihy nás – evanjelikov. Aby sme mohli vykročiť do nového obdobia cirkvi pripravení, pozývame vás k spoločnému uvažovaniu nad tým, aká by mala byť naša Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku. Postupne budeme preto zverejňovať vysvetľujúce články z Charty 2017, aby sme sa vzájomne inšpirovali, aby sme si vyjasnili otázky, ktoré nosíme v sebe a spoločne hľadali odpovede a spoločné smerovanie.

Milí naši čitatelia, želáme vám, aby ste novembrové dni prežili v pokoji a zároveň v radostnej nádeji, že Pán Ježiš Kristus, Hlava našej cirkvi, nás miluje, vedie a povzbudzuje k službe evanjelia, na Jeho česť a slávu.

 

OBSAH ČÍSLA:
 • ČAS OČAKÁVANIA
 • 12. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SEŽ
 • ODHALILI PAMÄTNÚ TABUĽU J. TURZOVI
 • DVE DESAŤROČIA SLOVA O BOHU – V ROZHLASOVOM ÉTERI
 • ELIÁŠ LÁNI
 • OCENENIE
 • KAM CHCEME ÍSŤ AKO CIRKEV – VÝBER Z CHARTY 2017
 • MODLITEBNÁ REŤAZ

Stiahnite si:

 Do vašej pozornosti:

 • Výsledky volieb generálneho biskupa:
  Ivan Eľko: 50,30%
  Marián Kaňuch: 41,07%
  Výsledky volieb generálneho dozorcu:
  Ján Brozman: 61,57%.
 • Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.
 • Srdečne pozývame na 15.Konferenciu RoS ECAV, ktorá sa uskutoční 15-18.11.2018 v Tatranských Matliaroch - Hotel Sorea Hutník II. Viac informácií na www.rodinnespolocenstvo.sk Prihlasovanie beží do 5.11.2018.

 

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV