NEDEĽA NÁDEJE

A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi... 2. Korintským 5:18a

Tá chvíľa, keď cítiš, že už viac nevládzeš. Tá chvíľa, keď tvoje srdce je rozťaté a duša rozdrásaná. Tá chvíľa, keď ťa zradí telo a bolesť je neznesiteľná. Tá chvíľa, keď ťa obklopí šedá clona a ty nevieš, či je deň či noc. Tá chvíľa, keď nevieš, ako prežiješ zajtrajšok. Tá chvíľa, keď od vyčerpania nedokážeš hovoriť. Tá chvíľa, keď z tvojho života zmizne radosť, energia, nadšenie. Tá chvíľa, keď bezmocne stojíš uprostred tisícich iných životov, a nemáš odpoveď na to, čo sa stalo ...

Tú chvíľu vyčerpania, bolesti, neistoty – prežíva naša cirkev. A do tej chvíle odrazu vstúpi svetlo. Také svetlo, aké sme už dávno potrebovali vidieť, precítiť, zažiť. Služby Božie Zmierenia. Som nesmierne vďačná Pánu Bohu za to, že sa podarilo myšlienku, s ktorou asi pred rokom prišiel reverend Dušan Tóth z Kanady, uskutočniť. Som hrdá na celý realizačný tím po vedením brata Petra Mihoča za to, že si túto myšlienku osvojili a pripravili dôstojný a komplexný program Dištriktuálneho dňa VD. V tejto súvislosti patrí veľké poďakovanie novozvolenému biskupovi ZD Jánovi Hroboňovi, ktorý výrazne napomohol k uskutočneniu Služieb Božích Zmierenia. Bratovi biskupovi VD Slavomírovi Sabolovi ďakujem za presvedčivú a oslovujúcu zvesť Slova Božieho. Som hrdá na vyhlásenie, ktoré zaznelo z pódia a televíznych obrazoviek. Lebo áno, aj naša cirkev nesie viny za deportácie židovských spoluobčanov, za spoluprácu s komunistickým režimom.
Akt pokánia a uznania viny je prvým krokom k skutočnému očisteniu cirkvi a novému duchovnému začiatku. Lebo to, čo sa odohralo v Poprade je základom života v plnosti evanjelia pre naše budúce generácie. Pre našu cirkev, ktorá zažila historickú chvíľu.


A je to ešte aj iná chvíľa. Chvíľa zodpovednosti a pravdy, ktorú prežívame počas volebných nedieľ vrcholných predstaviteľov cirkvi. Máme pred sebou poslednú volebnú nedeľu, kedy budeme dávať svoj hlas kandidátovi na generálneho biskupa našej cirkvi. Bude to Nedeľa nádeje. Preto vás, bratia a sestry, vyzývame, aby ste prišli počas nadchádzajúcej nedele do svojho chrámu a odovzdali svoj hlas – hlas nádeje pre kandidáta, ktorého si sami slobodne vyberiete.


Želáme celej našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, aby 23. septembra prežila Nedeľu nádeje, a to v radosti, slobode a v požehnaní nášho Trojjediného Boha. Amen.


OBSAH ČÍSLA:
 • NEDEĽA NÁDEJE
 • SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE KU DŇU ZMIERENIA, DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD ECAV 2018, POPRAD
 • AKÚ ECAV NA SLOVENSKU CHCEME – VÍZIA ROZVOJA
 • ROZHOVOR S IVANOM EĽKOM, KADIDÁTOM NA GENERÁLNEHO BISKUPA
 • ROZHOVOR S MARIÁNOM KAŇUCHOM, KANDIDÁTOM NA GENERÁLNEHO BISKUPA
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • DEŇ ZMIERENIA
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • OZNAMY, PODPORA

Stiahnite si:

 

Do vašej pozornosti:

 • Novým dištriktuálnym biskupom ZD sa právoplatne stal Mgr. Ján Hroboň. V apelačnej dobe 15 dní nebola podaná žaloba na cirkevný súd, teda výsledky voľby nadobudli právoplatnosť. Gratulujeme a prajeme Božiu múdrosť a požehnanie!
 • Výsledky volieb generálneho biskupa: I. Eľko: 36,46%; S. Horňanová: 12,31%; K. Hudáková: 18,78%; M. Kaňuch: 27,71%.
  Do druhého kola postupujú bratia Ivan Eľko a Marián Kaňuch. Druhé kolo volieb generálneho biskupa sa uskutoční v dňoch 9. 9. 2018, 16. 9. 2018 alebo 23. 9. 2018.
  Výsledky volieb generálneho dozorcu: J. Brozman: 61,57%.
 • Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.
 • Pozrite si panelovú diskusiu s bratmi biskupmi a kandidátmi na generálneho biskupa.

 

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV #VolbyECAV