Možno budem veľmi otvorená, ale nepripomínajú nám tieto slová súčasnú situáciu v našej cirkvi? Medzi Židmi vznikla roztržka o tomto zvláštnom kazateľovi. Vznikali rôzne úvahy a špekulácie. Padali silné slová. Niektorí ho považovali za Božieho muža, iní za posadnutého diablom. Každá skupina sa pritom odvolávala na Písmo. Jedni ho na základe toho chceli nasledovať, iní zase uväzniť. Celý tento spor bol iniciovaný a živený vtedajšou náboženskou elitou – kňazmi a farizejmi. Nemáte pocit, bratia a sestry, že nám to niečo pripomína?

Pochopte ma dobre; nechcem teraz žiadnu zo strán prirovnávať k tým, alebo oným. Nejde mi o to, povedať o jedných, títo sú dobrí a tamtí zlí. Netrúfam si o nikom povedať, že zlyhal. „Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom“. Chcem nás, bratia a sestry, vyzvať k zamysleniu. A k zmiereniu. Dlhujeme to sebe, dlhujeme to našej cirkvi, dlhujeme to našim veriacim, dlhujeme to Bohu.

Dnes vieme, akou tragédiou sa pred dvetisíc rokmi ten spor skončil. Prečo k tomu vôbec došlo? Ako sa mohlo stať, že vyvolený národ po dvetisícročných skúsenostiach s Božím pôsobením v kritickom okamihu úplne zlyhal? Odmietol Boží plán a zavrhol Božieho Syna. Čo sa tam vlastne stalo?


OBSAH ČÍSLA:
 • NOVÁ RELÁCIA DOSLUHUJÚCEHO PREDSEDNÍCTVA ECAV: POŠTA PRE TEBA
 • TOHTOROČNÝ SEMFEST
 • ROZHOVOR S IVANOM EĽKOM, KANDIDÁTOM NA GENERÁLNEHO BISKUPA
 • ROZHOVOR S MARIÁNOM KAŇUCHOM, KANDIDÁTOM NA GENERÁLNEHO BISKUPA
 • ODPORÚČANIE
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • POZVANIE NA DEŇ ZMIERENIA
 • POZVÁNKY
 • VÝZVA K ÚČASTI NA VOĽBÁCH
 • UZNESENIA

Stiahnite si:

 

Do vašej pozornosti:

 • Novým dištriktuálnym biskupom ZD sa právoplatne stal Mgr. Ján Hroboň. V apelačnej dobe 15 dní nebola podaná žaloba na cirkevný súd, teda výsledky voľby nadobudli právoplatnosť. Gratulujeme a prajeme Božiu múdrosť a požehnanie!
 • Výsledky volieb generálneho biskupa: I. Eľko: 36,46%; S. Horňanová: 12,31%; K. Hudáková: 18,78%; M. Kaňuch: 27,71%.
  Do druhého kola postupujú bratia Ivan Eľko a Marián Kaňuch. Druhé kolo volieb generálneho biskupa sa uskutoční v dňoch 9. 9. 2018, 16. 9. 2018 alebo 23. 9. 2018.
  Výsledky volieb generálneho dozorcu: J. Brozman: 61,57%.
 • Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.
 • Pozrite si panelovú diskusiu s bratmi biskupmi a kandidátmi na generálneho biskupa.

 

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV #VolbyECAV